Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Maloletnom detetu kome je već određeno lično ime i prezime, posle izmene porodičnog statusa (priznavanje očinstva, zaključivanje braka između roditelja, utvrđivanje očinstva ili materinstva, odnosno njihovo osporavanje), može se odrediti novo lično ime u roku od 2 meseca po izmeni statusa.
Postupak za promenu imena pokreću u ime maloletnog deteta oba ili jedan od roditelja koji vrši roditeljsko pravo.
Postupak se pokreće pred opštinskim organom uprave nadležnim za matične poslove u mestu prebivališta deteta ili jednog od roditelja.
Uz zahtev za promenu ličnog imena roditelji

  • Potpisuju izjavu za određivanje novog ličnog imena
  • Prilažu dokaze o promeni porodičnog statusa (izvod iz matične knjige venčanih, ako je zaključen brak, presudu o priznavanju očinstva ili materinstva, odnosno njihovom osporavanju, presudu o razvodu braka i dr.).
Opštinski organ uprave dužan je da povodom zahteva donese rešenje o promeni imena maloletnog deteta u roku od mesec dana.
Na osnovu pravosnažnog rešenja o promeni ličnog imena vrši se upis promene u matičnu knjigu rođenih za dete.
©2003. web master OU