Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Građanin stiče državljanstvo Republike Srbije (samim tim i SRJ)

  • Na osnovu porekla.
  • Rođenjem na teritoriji Republike Srbije.
  • Prijemom u državljanstvo.
  • Prirođenjem.
Državljanstvo po poreklu građanin može da se stekne pod uslovom da su oba roditelja u času rođenja bili državljani Srbije, ili da je dete rođeno na teritoriji republike Srbije, a jedan od roditelja je državljanin Republike Srbije i roditelji se nisu sporazumeli da dete bude državljanin druge republike bivše SFRJ, ili je jedan od roditelja državljanin Srbije, a roditelji odrede da i dete bude državljanin Srbije. Ili, ukoliko je jedan od roditelja strani državljanin ili lice bez državljanstva a dete je rođeno u Srbiji, ili u slučaju ako je dete rođeno u inostranstvu, a jedan od roditelja je državljanin Srbije, a dete do 18. godine nije upisano u knjigu državljana Srbije.
Postupak za sticanje državljanstva pokreće matičar po službenoj dužnosti po rođenju deteta uzimanjem izjave roditelja i dostavom MUP-u Srbije radi priznavanja državljanstva. I roditelji deteta mogu pokrenuti postupak. Uz zahtev obavezno prilažu izvod iz knjige rođenih za dete, svoje izvode i uverenje o državljnastvu. Na osnovu rešenja o priznavanju državljanstva sprovodi se upis u knjigu državljana koja se vodi u organu opštinske uprave nadležnom za matične poslove.
Državljanstvo rođenjem se stiče ako je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije, a oba roditelja su nepoznatog državljanstva ili ako je dete nađeno od roditelja koji imaju različito državljanstvo ako se roditelji ne sporazumeju čije će državljanstvo detetu pripasti.
Državljanstvo prijemom se stiče na osnovu zahteva koji podnosi punoletno lice koje ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Uz zahtev se podnosi da lice nije upisano u matičnu knjigu državljana u mestu rođenja, kao ni u mestu rođenja jednog od roditelja.
Organizaciona jedninica MUP-a je dužna da rešenje o sticanju državljanstva donese u roku od mesec dana.
Državljnstvo prirođenjem građanin stiče kada navrši 18 godina i ima neprekidni boravak od 3 godine u Srbiji. Uz zahtev za sticanje državljanstva građanin podnosi da nije upisan u knjigu državljana Republike Srbije u da se protiv njega ne vodi krivični i istražni postupak. Državljanstvo prirođenjem građanin stiče danom uručenja rešenja o prijemu u državljanstvo.
©2003. web master OU