Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Jedinstven matični broj građana

Svakom građaninu se dodeljuje jedinstven matični broj.
Jedinstven matični broj određuje organizaciona jednica MUP-a Srbije nadležna za mesto prebivališta građanina, odnosno mesto rođenja.
Za novorođeno dete roditelji podnose zahtev za određivanje matičnog broja odmah posle izvršenog upisa. Uz zahtev za određivanje maičnog broja roditelji podnose izvod iz matične knjige rođenih i svoj izvod iz knjige venčanih.
Evidenciju o izdatim matičnim brojevima vodi MUP Srbije.
©2003. web master OU