Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Prijavu za određivanje ličnog imena novorođenog deteta podnose oba roditelja sporazumno ili jedan od roditelja koji vrši roditeljsko pravo.
Prijava se podnosi opštinskoj upravi nadležnoj za matične poslove u mestu rođenja deteta taksirana administrativnom taksom.
Uz prijavu se podnosi:

  • sporazuma izjava roditelja o ličnom imenu deteta ili izjava jednog od roditelja.
Organ je dužan da istog dana izvrši upis. Novorođeno dete stiče lično ime danom upisa u matičnu knjigu rođenih. Prijavu određivanje prezimena deteta podnose oba roditelja sporazumno ili jedan od roditelja i određuju čije će prezime dete nositi - jednog ili oba roditelja.
Prijava se podnosi opštinskom organu uprave nadležnom za matične poslove u mestu rođenja deteta taksirana administrativnom taksom koja važi u vreme podnošenja.
Zahtev se rešava istog dana ili narednog dana.
Novorođeno dete stiče prezime danom upisa u matičnu knjigu rođenih.
©2003. web master OU