Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Ispravka greške u matičnoj knjizi rođenih

Grešku koju primeti pre zaključenog upisa matičar ispravlja sam.
Greška koja se primeti posle zaključenog upisa u matičnu knjigu rođenih može se ispraviti samo na osnovu rešenja organa opštinske uprave u mestu vođenja matične knjige.
Ispravka se vrši po službenoj dužnosti ili na zahtev roditelja, odnosno staraoca ili usvojioca deteta. Ispravljena grška se upisuje u matičnu knjigu rođenih u posebnoj rubrici.
©2003. web master OU