Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Postupak za upis u knjigu umrlih lica koje je kao nestalo i proglašeno za umrlo pokreće opštinski organ uprave za matične poslove po službenoj dužnosti na osnovu dostavljenog pravosnažnog rešenja opštinskog suda o proglašejnu nestalog lica za umrlo.
Postupak mogu pokrenuti i srodnici nestalog podnošenjem zahteva, uz dostavu pravosnažnog sudskog rešenja.
Opštinski organ uprave po hitnom postupku sprovodi upis u knjigu umrlih i konstatuje da je upis izvršen na osnovu pravosnažnog rešenja nadležnog suda.




©2003. web master OU