Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u matičnu knjigu umrlih vrši se u mestu gde je nastupila smrt.
Činjenicu smrti za lice koje je umrlo u zdravstvenoj ustanovi, kasarni, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu ili drugoj organizaciji matičaru prijavljuje nadležno ovlašćeno lice iz organizacije ili član porodičnog domaćinstva.
Prijavu za lice umrlo u kući ili stanu podnosi član porodice sa kojim je umrli živeo ili drugi član koji sazna za smrt.
Prijava se podnosi u roku od 3 dana od dana smrti.
Uz prijavu za upis podnose se i potvrda o smrti koju izdaje zdravstvena ustanova i lična karta umrlog.
Upis u knjigu umrlih vrši matičar bez odgađanja.
©2003. web master OU