Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Upis rođenja deteta

Da bi se izvršio upis rođenja deteta, pristupa se na sledeći način:

  • Ako je dete rođeno u zdravstvenoj ustanovi, prijavu za njegov upis u knjigu rođenih unosi ta ustanova.
  • Ako je dete rođeno izvan zdravstvene ustanove, prijavu za upis rođenja organu opštinske uprave podnosi otac deteta ili drugo lice.
  • Prijava se podnosi matičaru opštine na čijoj teritoriji se nalazi zdravstvena ustanova u kojoj je dete rođeno.
  • Prijava se podnosi u roku od 15 dana.
  • Ako je dete mrtvorođeno, prijava mora da se podnese u roku od 24 časa.
©2003. web master OU