organizacija

Organizacija Opštinske uprave

Starešine OU

Sastav SO

Sastav Veća

Zaposleni
STAREŠINE OPŠTINSKE UPRAVE APATIN
FUNKCIJA PREDSEDNIK OPŠTINE
PREZIME I IME DR ŽIVORAD SMILJANIĆ
GODINA I MESTO ROĐENJA 6.II 1942. ZAJEČAR
ZAVRŠENE ŠKOLE MEDICINSKI FAKULTET
STRUNA SPREMA VII St. - LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOG
RADNO ISKUSTVO 36 GODINA U MEDICINI
KONTAKT 025 / 772 552 , 025 / 773 131 , 063 / 601 913

FUNKCIJA ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE
PREZIME I IME MILAN ŠKRBIĆ
GODINA I MESTO ROĐENJA 12.II 1960. APATIN
ZAVRŠENE ŠKOLE VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA
STRUČNA SPREMA VI St. - EKONOMISTA
RADNO ISKUSTVO 24 GODINE
KONTAKT 025 / 774 412 , 063 / 707 4121

FUNKCIJA PREDSEDNIK SO APATIN
PREZIME I IME MIODRAG BAKIĆ
GODINA I MESTO ROĐENJA 7.VII 1946. VELIKI GAJ
ZAVRŠENE ŠKOLE VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA-MATEMATIKA
STRUČNA SPREMA VI St.- NASTAVNIK MATEMATIKE
RADNO ISKUSTVO 36 GODINA U PROSVETI
KONTAKT 025 / 776 505, 025 / 773 131, 063 / 543 630

FUNKCIJA ZAMENIK PREDSEDNIKA SO APATIN
PREZIME I IME MIRKO CVETIĆANIN
GODINA I MESTO ROĐENJA 26.III 1952. VUSIĆ
ZAVRŠENE ŠKOLE SSS
STRUČNA SPREMA IV St. - P.P. POLICAJAC
RADNO ISKUSTVO 39 GODINA U P.P. SLUŽBI
KONTAKT 025 / 776 207, 063 / 543 628

FUNKCIJA NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
PREZIME I IME JELENA IĆITOVIĆ
GODINA I MESTO ROĐENJA 26.V 1961. APATIN
ZAVRŠENE ŠKOLE PRAVNI FAKULTET
STRUČNA SPREMA VII - DIPL. PRAVNIK
RADNO ISKUSTVO 20 GODINA
KONTAKT 025 / 773 131©2003. web master OU